FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 23.6.2019 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca pápeža Františka. Za Vašu štedrosť vopred vyslovujeme Pán Boh požehnaj.

V piatok 28. júna 2019 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na záver Mariánskej hodinky pred večernou sv. omšou bude odprosujúca pobožnosť. Pri verejnom recitovaní hymnu „Najmilší Ježišu“ je možné v tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu 29. júna 2019 slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Svätá omša v deň tejto slávnosti, bude v bazilike aj o 10.30 hod. V kostoloch na Námestí bude sv. omša o 8.30 hod a v Strážach o 10.00 hod. Veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa pomodlí „Otče náš“ a „Verím“ môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu sobotu 29. júna 2019 bude v bazilike púť motorkárov. Slávnostná svätá omša bude o 13.30 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke cliptime.sk.


Liturgický kalendár :
Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota: Sv. Petra a Pavla, apoštolov – slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo