FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Najsvätejšej Trojice


Dnešnú nedeľu 16.6.2019 máme v našej farnosti Farský deň. Zároveň je tento deň dňom otcov. Srdečne pozývame o 14.30 hod na mariánsku hodinku. Po skončení pobožnosti pozývame do oratória na spoločné stretnutie, vystúpenie zboru „7hlások“, futbalový zápas a guláš.

Vo štvrtok 20.6.2019 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätá omša v tento deň bude aj o 10.30 hod. Večerná svätá omša o 18.00 hod. bude spojená s eucharistickou procesiou. Účasť na nej, nech je vyjadrením našej viery v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami, v našom meste, domoch a rodinách. Rodičov detí, ktoré pôjdu v procesii prosíme, aby si nachystali spolu s deťmi lupienky z kvetov na sprievod.
Pri recitovaní alebo speve hymnu „Ctíme túto sviatosť“ je možné tento deň získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

Z dôvodu eucharistického sprievodu budú sv. omše s platnosťou za sviatok v Strážach a na námestí v Šaštíne iba stredu večer  o 17.00 hod.

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže organizuje 20.6.2019 (štvrtok) mobilný odber krvi „Kvapka pre Sedembolestnú“ v kultúrnom dome Šaštín. Treba prísť do 10.00 hod. a mať so sebou občiansky preukaz. Info: p. Štefancová 0907 598 232.

Komunita Cenacolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 22.6.2019 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci.

Na nedeľu 23.6.2019 bude o 15.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša. O 14.00 hod. vyrazíme spoločne peši od baziliky a počas púte budú rôzne modlitby a spevy. Na prvú pešiu púť srdečne všetkých pozývame.

Na budúcu nedeľu 23.6.2019 pozývame na stretnutie slovenského dohovoru za rodinu v Šaštíne. V bazilike o 16.30 hod. začne blok prednášok. O 19.00 bude v bazilike sv. omša, ktorú bude celebrovať Vdp. Marián Kuffa zo Žakoviec.

Na budúcu nedeľu 23.6.2019 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2019.

Informácie k spomínaným akciám nájdete na internetovej stránke a na nástenke.


Liturgický kalendár :
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – slávnosť
Piatok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka
Nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo