Púť matiek
Pozývame mamičky na púť do baziliky, ktorá sa uskutoční 12. mája 2019

Srdečne pozývame mamy na Púť matiek v dome našej Nebeskej Matky. 

 

Program: 

10.00 Posvätný ruženec

10.30 Svätá omša - celebruje P. Ondrej Kentoš OSPPE, rektor Národnej svätyne

13.00 Modlitebné popoludnie - Spoločenstvo Modlitby matiek

14.30 Májová pobožnosť so slovkom "Božie Slovo, ako chlieb náš každodenný" - sr. Siarda, premonštrátka

16.00 7 piesní pre matky - vystúpenie speváckeho zboru Sedmohlások a mladých z oratka

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo