FARSKÉ OZNAMY
8. nedeľa v cezročnom období

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnešnú nedeľu 3.3.2019 pri pobožnosti o 14.30 hod. bude v bazilike zmierna poklona pred Eucharistiou s modlitbami a odproseniami za hriechy spoločnosti.

V stredu 6.3.2019 je popolcová streda a začína pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ktoré sa nedajú nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života a prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v bazilike budú o 7.00 hod, 10.30 hod. a 18.00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17.00 hod.

V piatok 8. marca 2019 po skončení večernej sv. omše, v spoločenskej sále na prízemí v kláštore bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z oboch rodičov je nevyhnutná z dôvodu príprav tejto slávnosti.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 8.3.2019 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Pozývame deti do čajovne oratória na kurz zdobenia kraslíc v nedeľu 10. 3.2019. Treba sa vopred prihlásiť. Viac informácií na plagáte.

Dnes 3.3.2019 o 15.30 hod. pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať v spoločenskej sále v kláštore na prízemí. Vstupenkou pre každého je pozitívna maska. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a zároveň prosí veriacich o podporu aj v tomto roku. Na budúcu nedeľu 10.3.2019 po všetkých sv. omšiach bude zbierka na Charitu.

Od 1.3.2019 máme tu v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne relikvie sv. pápeža Jána Pavla II, ktorý patrí k najvzácnejším pútnikom tohto mariánskeho pútnického miesta na Slovensku. Relikviu nám daroval, predtým jeho osobný tajomník, dnes kardinál Stanislav Dziwisz z Krakowa.

Liturgický kalendár :
Streda: Popolcová streda
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo