FARSKÉ OZNAMY
7. nedeľa v cezročnom období


Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci marec. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca, 2. marca 2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. František Rábek.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do ďalšieho ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2019 na farskom úrade.

Pozývame mladých začínajúcich animátorov na kurz Animátor light, ktorý pozostáva z troch tematických víkendoviek zameraných na sebapoznanie, sebaprijatie, osobný vzťah s Bohom a prípravu na službu. Viac informácií je na stránke mladezba.sk/animator-light, prvá víkendovka sa bude konať 22.-24. marca 2019 v Arcidiecéznom centre mládeže Vinica.

Pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať na budúcu nedeľu 3. marca 2019 o 15.30 hod. Vstupenkou pre každého je pozitívna maska. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

Farnosť Kopčany prosí o podporu a za hlasovanie na udelenie titulu Európsky strom roka 2019 pre ich strom na stránke www.treeoftheyear.org.


Liturgický kalendár :


Nedeľa: 8. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo