10. výročie TV Lux
Stretneme sa v sobotu 19. mája 2018 o 12:30 v Šaštíne. Vytvorme spoločnú rodinu a spojme sa tak v ďakovaní za všetky dary, ktoré nám Pán za 10 rokov pôsobenia televízie dal.

Program osláv 10. výročia fungovania TV Lux

SOBOTA 19. mája 2018

12:40 – 13:00 Modlitba posvätného ruženca
13:00 – 15:00 Workshopy (predstavenie relácií TV LUX)
15:00 – 15:15 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:30 – 16:30 Svätá omša (celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, kazateľ Mons. Cyril Vasiľ)
17:30 – 19:00 Galaprogram (vystúpia Miroslav Dvorský, Monika Kandráčová, Klbko, tanečné divadlo ATak) 

Sprievodný program

Výstava prác detskej výtvarnej súťaže Pre Klbko 2018
Program pre deti s animátormi 
Atrakcie pre deti v areáli
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
Stánky s občerstvením

Viac informácii nájdete na stránke: http://10rokov.tvlux.sk/

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo