FARSKÉ OZNAMY
Siedma veľkonočná nedeľa

Dnešnú nedeľu 28. mája 2017 sa májová pobožnosť začne o 14.30 hod.

Dnes 28. mája 2017 bude nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 15.00 v Oratóriu. Účasť detí je povinná.

Taktiež dnes 28. mája 2017 je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večernej svätej omši.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca, 3. júna 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Pozývame všetkých na TURÍČNU PÚŤ V NÁRODNEJ SVÄTYNI, BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE. Začíname Turíčnou vigíliou sobotu 3. júna 2017 večer o 20.15 hod. V deň Turíc na slávnosť Zoslania Ducha Svätého čiže nedeľu 4. júna 2017 o 10.30 hod. vyvrcholí táto púť slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätodušný pondelok 5. júna 2017 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec biskup Mons. František Rábek. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

Výťažok z minulotýždňového "zvončeka" a dobrovoľných príspevkov jednotlivcov na výrobu slávnostných farských krojov, ktoré zostanú majetkom farnosti a budú sa používať pri rôznych slávnostných príležitostiach bol 1.367 eur. Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

15. septembra, ako každý rok budeme prežívať Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Stretnutie všetkých dobrovoľníkov k organizácii národnej púte sa uskutoční v piatok 2. júna 2017 po večernej sv. omši v našej farskej telocvični. Kto by sa chcel k tejto aktivite pripojiť, je taktiež pozvaný na toto organizačné stretnutie.


Liturgický kalendár :
Štvrtok: Sv. Justína - spomienka
Sobota: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka Turíčna vigília –sobota večer
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce- slávnosť


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo