Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 5. december 2020