Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 2. júl 2022