Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 1. máj 2021