Farské oznamy
Druhá adventná nedeľa

Počas adventu si osobitne uctievame Pannu Máriu. Ranné sv. omše - roráty o 7:00 hod. sú z formulárov o Panne Márii. Slávime ich bez elektrického osvetlenia /v tme/, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakávalo svetlo sveta – Spasiteľa. Prinášajte si na tieto sv. omše kahančeky. V soboty je sv. omša o 8:00 hod.

Stretnutie členov živého ruženca a spoločná modlitba posv. ruženca bude dnes pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Bazilike o 14:30 hod., v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Strážach o 16:00 hod.

V pondelok 8. decembra je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú v Bazilike o 7:00 hod. 11:45 hod. 18:00 hod. Na sv. omšu o 18:00 hod. pozývame deti zaspievať pieseň Panne Márii a zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému srdcu. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17:00 hod.

V piatok 12. decembra je ľubovoľná spomienka Panny Márie Guadalupskej. Sv. omša v Bazilike bude aj o 11:45 hod.

V piatok 12. decembra o 19:00 hod. bude v spoločenskej sále kláštora otvorené stretnutie Modlitby za kňazov.

V sobotu 13. decembra o 15:15 hod. bude v Bazilike vysielanie koledníkov Dobrej noviny z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy za prítomnosti biskupov a arcibiskupov z Trnavy a Bratislavy. Bude prítomný aj biskup z Kene Mons. Dominic Kimengich.

Na budúcu nedeľu 14. decembra o 15:00 hod. bude v spoločenskej sále kláštora adventný koncert. Hrou na husle sa predstaví Vlasta Halašová a na klavíri bude hrať Roman Blaha. Ste srdečne pozvaní.

Zbierka na charitu vyniesla 1 189,- EUR. Za vašu štedrosť ďakujeme.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok : Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - slávnosť

Piatok       : Panna Mária Guadalupská - ľubov. spomienka

Sobota     : Sv. Lucia, panna a mučenica - spomienka

Nedeľa   : Druhá adventná nedeľa – rok B

                                                                                                 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo