Farské oznamy
Prvá adventná nedeľa

Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré má dvojaký význam. Je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána /prvý príchod Božieho Syna na zem/ a zároveň je to čas, v ktorom sa zameriavame na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci čias. Je to čas radostného očakávania.

Počas adventu si osobitne uctievame Pannu Máriu. Ranné sv. omše - roráty o 7:00 hod. budú z formulárov o Panne Márii. Budeme ich sláviť bez elektrického osvetlenia /v tme/, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakávalo svetlo sveta – Spasiteľa. Prinášajte si na tieto sv. omše kahančeky. V soboty bude sv. omša o 8:00 hod.

Konferencia biskupov Slovenska pripravila projekt rozposielania krátkych duchovných myšlienok do e-mailu s názvom: "Advent so svätým Jánom Pavlom II." Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň niekoľko slov pápeža Jána Pavla II. na premýšľanie a duchovnú inšpiráciu. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Prihlásiť sa je potrebné na internetovej stránke advent.kbs.sk.

Dnes začíname v našej farnosti deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia P. Márie. Budeme sa ho modlievať pred večernou sv. omšou.

Povzbudzujeme vás, aby ste si zaobstarali do svojich rodín adventný veniec a spoločne sa celá rodina večer pri ňom modlievali.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je každý deň pred a počas sv. omší. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Fatimská pobožnosť k Panne Márii bude v sobotu. Začne modlitbou posvätného ruženca o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec biskup Tomáš Galis.

Dnes po všetkých sv. omšiach je zbierka na charitu. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Ponúkame vám saleziánsky misijný kalendár na rok 2015. Fotografie sú z misie v Angole, ktorú sme podporili v projekte Tehlička v tomto roku. Môžete si ho zobrať zadarmo. Kto chce, môže podporiť náklady na tlač priloženou poštovou poukážkou. Výťažok bude použitý na saleziánske misie.

 

Liturgický kalendár :

Streda   : sv. František Xaverský, kňaz - spomienka

Sobota   : sv. Mikuláš, biskup - ľubovoľná spomienka

Nedeľa : Druhá adventná nedeľa – rok B

                                                                                                 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo