Farské oznamy
Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
  • V týchto dňoch si pripomíname 90. výročie príchodu Saleziánov na Slovensko, a to do Šaštína. V piatok bola ďakovná púť celej saleziánskej rodiny zo Slovenska. Hlavným celebrantom bol vikár hlavného predstaveného z Ríma don Francesco Cereda. Sme vám vďační za vašu priazeň a modlitby. Pri tejto príležitosti je na chodbe Baziliky výstavka stručného prehľadu dejín Saleziánov.
  • Príprava detí na prvé sv. prijímanie bude v tomto školskom roku prebiehať na fare. Deti, ktoré sa prihlásia, rozdelíme do skupiniek a budeme sa stretať jednu hodinu týždenne. Prihlášky rozdáme deťom v prvom septembrovom týždni v škole a vyplnené a podpísané rodičmi treba odovzdať do 10. septembra na fare.
  • Náš spolubrat don Ján Naňo diakon v našej farnosti spolu s dvomi saleziánmi vás pozývajú na kňazskú vysviacku, ktorá sa uskutoční 20. septembra 2014 o 10:30 hod. v Kostole P. M. Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici vkladaním rúk banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca.
  • Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť vysviacky nech sa prihlásia v sakristii baziliky alebo na farskom úrade do 13. septembra, aby sme mohli podľa počtu prihlásených zabezpečiť autobusy.
  • Milí bratia a sestry, na Slovensku prežívame Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie a preto tohtoročná púť do Šaštína má pre nás osobitný duchovný význam. Pripomíname Vám túto blížiacu sa udalosť a srdečne Vás pozývame na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra tohto roka. Pripravené sú aj podujatia pre mladých: pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ. Pozývame všetkých mladých, najmä birmovancov, členov stretiek a spoločenstiev. Registrácia za zvýhodnených podmienok prebieha do 31. augusta, uzatvorí sa 7. septembra. Bližšie informácie o púti a programe pre mladých sú na plagátoch na výveske alebo na internetových stránkach (bazilika.sk, cliptime.sk, mladezba.sk).
  • Počas školského roka 2014/2015 bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pokračovať v modlitbových stretnutiach nad Svätým písmom, ktoré bývajú každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Začínajúci cyklus lectio divina má názov "Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta" a bude sa venovať desiatim podobenstvám Pána Ježiša. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto stredu 3. septembra 2014 o 20.00 hod. v Katedrále. Pod názvom "Účinné počúvanie" sa bude venovať podobenstvu o rozsievačovi.
  • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
  • V sobotu začne Fatimská pobožnosť k Panne Márii modlitbou posvätného ruženca o 16:30 hod. a bude pokračovať slávením svätej omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pri tejto slávnosti poďakujeme P. Bohu za požehnanie tohtoročnej úrody.
  • V sobotu 6. septembra začne deviatnik k Panne Márii Sedembolestnej.
  • Podľa pokynov z Arcibiskupského úradu v Bratislave sa vybudovalo nové ozvučenie Baziliky, ktoré je v skúšobnej prevádzke. Je to veľká investícia a dúfame, že bude k spokojnosti farníkov i pútnikov.

 

Liturgický kalendár:

 

Streda: Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi - spomienka

Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo