Farské oznamy
Devätnásta nedeľa v cezročnom období
  • Vyšlo druhé číslo časopisu našej farnosti Hlahol zvonov. Môžete si v ňom prečítať životopis pána organistu Ladislava Chudého, rozhovor s novým provinciálom saleziánov, zaujímavostí z pútí, nájdete v ňom aj erb našej Baziliky a veľa ďalších zaujímavých informácií. Za symbolický  poplatok vo výške 1 € ho nájdete v obidvoch farských kostoloch a v Bazilike.  
  • V piatok 15.8. 2014 máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v Bazilike budú o 7,00, 11,45 a 19,00. Na Námestí a v Strážach o 17,00.

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Klára - spomienka

Štvrtok: Sv. Maximilián Kolbe - spomienka

Piatok: Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť

Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo