FARSKÉ OZNAMY
Siedma veľkonočná nedeľa

 

Dnes 24.5.2020 je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

 

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.


Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večernej svätej omši.


V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.


Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, ani v našej bazilike Sedembolestnej Panny Márie nemôžeme organizovať tradičnú Turíčnu púť. Program slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa obmedzí na slávenie svätých omší v riadnom čase.
Upriamujeme Vašu pozornosť na možnosť zúčastniť sa modlitby za odvrátenie epidémie o 20.00 hod. V sobotu 30.5.2020 na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa po tejto modlitbe bude konať v bazilike Cesta svetla.

 

 


Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Filip Neri, kňaz - spomienka
Sobota: Turíčna vigília –sobota večer
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce- slávnosť

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo