FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.


V pondelok, utorok a stredu sú letné prosebné dni, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.


Vo štvrtok 21.5.2020 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Dodatočná sv. omša v bazilike bude aj o 10.30 hod. V kostoloch na Námestí a v Strážach budú sv. omše o 17.00 hod.


Novénu k Duchu Svätému sa budeme modliť od piatku 22.5.2020 po večernej svätej omši.


Na budúcu nedeľu 24.5.2020 bude zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

 

 

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok, slávnosť
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo