Usmernenie počas návvštevy bohoslužieb v koslole
Prosíme Vás o dodržanie usmernenia pri bohoslužbách v bazilike:
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo