FARSKÉ OZNAMY
3. nedeľa v cezročnom období-Nedeľa Božieho Slova

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.


V piatok 31.1.2020 je spomienka sv. Jána Bosca. V kostole na námestí bude slávnostná sv. omša o 17.00 hod.


V sobotu 1.2.2020 bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup František Rábek.


V nedeľu 2.2.2020 je aj sviatok Obetovanie Pána ľudovo nazývaný Hromnice. Obrad požehnania sviec bude počas nedeľných svätých omší vo všetkých kostoloch.


V pondelok 3.2.2020 od 14.00 hod. OZ Handmade by Šaštín-Stráže pozýva do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie rozprávkových postavičiek.

 


Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok: Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Nedeľa: Obetovanie Pána - sviatok

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo