FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Svätej Rodiny

Dnes na nedeľu 29.12.2019 pripadá slávnosť Svätej Rodiny. Pri všetkých svätých omšiach bude obnova manželských sľubov.

Pozajtra v utorok 31.12.2019 bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Po nej všetkých pozývame na silvestrovský punč. Pri stretnutí osobitne poďakujeme tým, ktorí sa zapájajú do aktivít v našej farnosti, hlavne pomocníkom a dobrodincom baziliky počas národnej púte.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti 31.12.2019 zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Sv. omša o 18.00 hod. nebude. V noci o 23.30 hod. bude k tichej poklone vyložená Oltárna Sviatosť.

V stredu 1.1.2020 na Nový Rok budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas bohoslužieb.

V prvú sobotu mesiaca, 4. januára 2020 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.

Na budúci pondelok 6.1.2020 je Slávnosť Zjavenie Pána (Traja králi). V našich krajoch sa pri tejto príležitosti pri sv. omšiach požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov.

Požehnanie vašich príbytkov bude v pondelok 6.1.2020 v popoludňajších hodinách. Záujemcovia môžu nahlásiť meno, svoju adresu a číslo telefónu v sakristii u pána kostolníka.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2020. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

 

 


Liturgický kalendár :

Streda: Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok
Štvrtok: Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi - spomienka
Piatok: Najsvätejšie meno Ježiš - spomienka
Nedeľa: 2. nedeľa po narodení Pána
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo