FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá adventná nedeľa

Dnes v štvrtú adventnú nedeľu 22.12.2019 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu navštívime v pondelok 23.12.2019 dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

Pozajtra v utorok 24.12.2019 je štedrý deň. V tomto roku posledná rorátna svätá omša bude v bazilike o 7.00 hod. Po nej obdarujeme deti, ktoré sa zúčastňovali na rorátoch. Deti prineste si predlohu „Príď Pane Ježišu“ s nálepkami, podľa nej bude rozdelená odmena.
O 17.00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22.00 hod. V bazilike bude polnočná sv. omša o 24.00 hod.

Na prvý (25.12.2019) a druhý (26.12.2019) sviatočný deň budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu.

Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2019 bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Vianočný koncert zboru „Sedmohlások“ s pobožnosťou bude v bazilike 25.12.2019 o 16.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Ježiša po bytoch našej farnosti 26.12.2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod. Rodiny, ktoré chcú koledníkov prijať, nech sa zapíšu v sakristii.

Na budúcu nedeľu 29.12.2019 pripadá slávnosť Svätej Rodiny. Pri všetkých omšiach bude obnova manželských sľubov..

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu, postavenie stromčekov a upratovanie našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov. Všetkým patrí veľká vďaka. Pán Boh Vám odmeň a požehnaj.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2020. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena je 5,- eur.

Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26.12.2019, 29.12.2019 a 5.1.2020 v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

Liturgický kalendár :

Streda: Narodenie Pána - slávnosť
Štvrtok: Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Piatok: Sv. Jána Apoštola a evanjelistu – sviatok
Sobota: Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok
Nedeľa: Nedeľa Svätej Rodiny

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo