FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Krista Kráľa

Dnes popoludní o 14.30 hod. si v Bazilike pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

Milé deti a rodičia. Chceli by sme vás pozvať na robenie adventných vencov. Tešíme sa na vás v sobotu, 30.11.2019 o 14.00 h v herni oratória. Prineste si so sebou kruh, ozdoby a sviečky. Ak by mal niekto možnosť prispieť čečinou, boli by sme veľmi radi. Na záver budú vyrobené vence požehnané. Vaši pátri a animátori.

Požehnanie adventných vencov bude v sobotu pred večernou sv. omšou a v nedeľu pred všetkými sv. omšami. Vence môžete pred sv. omšami položiť pred oltár.

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva na deň otvorených dverí 30.11.- 1.12.2019. Informácie na nástenke.

V 1. adventnú nedeľu 1.12.2019 pozývame všetkých na „Advent so Sedembolestnou“ uskutoční sa o 15.30 hod. v spoločenskej sále na prízemí kláštora. Informácie nájdete na nástenke.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na charitu.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2020. Cena kalendára je 5,- eur.

Od budúceho pondelka 2. 12. 2019 budú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - spomienka
Sobota: sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Nedeľa: 1. adventná nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo