FARSKÉ OZNAMY
19. nedeľa v cezročnom období

Zajtra v pondelok 12. augusta 2019 máme v našej národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie liturgickú slávnosť 257. výročia konsekrácie chrámu (1762).

Oznamujeme, že odchod autobusu na púť do Žarošíc bude v utorok 13. augusta 2019 o 16.30 hod. pred bazilikou. Predpokladaný príchod o 22.30 hod.

Vo štvrtok 15. augusta 2019 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. V bazilike bude dodatočná sv. omša o 10.30 hod. V kostoloch v Strážach o 16.00 hod. a na Námestí o 17.00 hod. Po večernej sv. omši v bazilike budú nasledujúce Večery so Sedembolestnou.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.
Pre záujemcov, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť pešo, ponúkame možnosť púte autobusom v termíne 25. až 27. augusta s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore spolu s pešími pútnikmi. Zapísať sa do autobusu môžete v sakristii baziliky.

Naša farnosť sa 29. augusta 2019 vo štvrtok zúčastní púte do Marianky. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali v sakristii u pána kostolníka, aby sme mohli objednať autobus.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Výročie konsekrácie baziliky (1762) – slávnosť
Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok - slávnosť
Nedeľa: 20. Nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo