FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Vo piatok 2. augusta 2019 možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Je potrebné navštíviť spomenuté kostoly, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

V prvú sobotu mesiaca, 3. augusta 2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. 

Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.
Pre záujemcov, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť pešo, ponúkame možnosť púte autobusom v termíne 25. až 27. augusta s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore spolu s pešími pútnikmi. Zapísať sa do autobusu môžete v sakristii baziliky.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 29.7. do 2.8.2019 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.

Farský časopis hlahol zvonov nájdete v bazilike v strednej časti pri pokladničke.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Marty - spomienka
Utorok: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Streda: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Štvrtok: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo