FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa v cezročnom období

Oznamujeme rodičom detí ktoré idú na Prímestský tábor, že registrácia detí sa začína v pondelok, dňa 1. júla 2019 o 7.20 hod. v oratóriu.

Od pondelka 1. júla 2019 bude upravený program slávenia sv. omší vo filiálnych kostoloch. V týždni budú sv. omše v Strážach iba v utorok o 17.00 hod. a na námestí iba v piatok o 17.00 hod. V nedeľu budú sv. omše ako doteraz.

V piatok 5. júla 2019 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše v bazilike budú o 7.00, 10.30 a 18.00 hod.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách.

V prvú sobotu mesiaca, 6. júla 2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Výťažok zbierky na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele bol 792 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

V nedeľu 7. júla 2019 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s názvom Cyrolometdská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko.

V sobotu 20. júla 2019 o 14.30 sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí uskutoční pochod Hrdí na rodinu. Účasťou na pochode ukážeme, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách.

Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Utorok: Návšteva Panny Márie - sviatok
Streda: Sv. Tomáša, apoštola – sviatok
Piatok: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo