FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého -Turíce


Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019 sa končí Veľkonočné liturgické obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnes na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9.6.2019 je možnosť získania úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Získa ich veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator.

Vo sviatok Panny Márie Matky Cirkvi, čiže zajtra 10. júna 2019 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko. Podrobný program nájdete na nástenkách a na internetovej stránke baziliky.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža organizuje 10. júna od 13.00 hodiny kurz prvej pomoci. Môžte sa prihlásiť u pani Machovej: mobil 0907 229 823.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 14.júna.2019 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

V sobotu 15. júna 2019 budú nasledujúce Večery so Sedembolestnou. Srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu 16.6.2019 máme v našej farnosti Farský deň. Zároveň je tento deň dňom otcov. Srdečne pozývame o 14.30 hod na mariánsku hodinku. Po skončení pobožnosti pozývame do oratória na spoločné stretnutie, futbalový zápas a guláš.

V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci ste srdečne pozvaní.

Výťažok zbierky na katolícke masmédiá z minulej nedele bol 725 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Panny Márie, Matky Cirkvi - sviatok
Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice - slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo