FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

V pondelok, utorok a stredu sú letné prosebné dni, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Vo štvrtok 30.5.2019 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Dodatočná sv. omša v bazilike bude aj o 10.30 hod. V kostoloch na Námestí a v Strážach budú sv. omše aj o 17.00 hod.

Novénu k Duchu Svätému sa budeme modliť od piatku 31.5.2019 po večernej svätej omši.

V prvú sobotu mesiaca, 1. júna 2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Na budúcu nedeľu 2.6.2019 bude zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Na budúcu nedeľu 2.6. 2019 o 10.30 hod. bude v bazilike slúžiť sv. omšu náš spolubrat z pavlínskeho rádu novokňaz páter Juraj Tirpák. Po sv. omši udelí primičné požehnanie a zároveň ho privítame v našej farnosti.

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2.6.2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20.00 hod.

Pozývame všetkých veriacich: študentov, pracujúcich, dôchodcov, laikov aj zasvätených, aby sa v dňoch 7-8.júna pridali na pešiu Turičnú púť do Šaštína. Pešie putovanie v celej dĺžke zvládnu mladí od 13 rokov, aj starší ľudia v relatívne dobrom zdravotnom stave. Pre deti, chorých a vozíčkarov sú pripravené kratšie úseky. Trasa pripravenej púte začína v Trstíne z ďalšími prípojnými stanicami v Prievaloch, Bílkových Humenciach, Magdalénke či Borskom Mikuláši. Každý veriaci v Cirkvi, sa tak môže zapojiť aspoň na krátky úsek. Na púti duchovnú službu zabezpečuje pavlín zo Šaštína. Pešia púť je prípravou na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Informácie k spomínaným akciám nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok, slávnosť
Sobota: Sv. Justína, mučeníka – spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo