Pešia púť z Trstína do Šaštína
Pozývame všetkých na pešiu púť "SPOLU V DUCHU"

Všetkých veriacich Cirkvi pozývame

na prvú spoločnú PEŠIU PÚŤ z Trstína do Šaštína.

Púť vychádza z krásnej a bohatej miestnej pútnickej tradície a obnovujeme ju spoločne ako členovia Asociácie pútnických organizácií (APO). K jej obnove sa pridali pútnické miesta Trstín a Šaštín. Púť podporujú aj kňazi, ktorí spravujú kostolíky na trase: Buková, Prievaly, Bílkove Humence, Kaplnka sv. Márie Magdalény, Borský Mikuláš. Laici aj rehoľné sestry ochotne prijali pozvanie vydať svedectvo o svojom živote. Na púti duchovne aj s gitarou sprevádza P. Miroslav (Mirko) Hruška, pavlín, t.č. kaplán v Šaštíne.

Súčasťou púte budú aj konkrétne témy svedectiev. Ich konkrétny program (t.z. čo a kde, t.j.v ktorom kostolíku), zverejníme na stránke www.spojeneruky.sk do 2.6.2019.

Celú – dvojdňovú - cestu zvládnu už mladí od veku 13 rokov. Pracujúcich, študentov a dôchodcov, s relatívne dobrým zdravotným stavom, pozývame na celú púť.

Púť začína v piatok 7. júna o 14,00 hod. v Hájičku pri Trstíne. Prvý deň púte budeme prechádzať obcou Buková, kde sa bude dať pripojiť pravdepodobne počas sv. omše o 18,00hod. (toto však ešte upresníme)

Nocľah je zabezpečený na fare v Prievaloch. Potrebný je spacák a karimatka. Podľa situácie, vieme zabezpečiť odvoz časti batožiny. Na nocľah v kláštore bratov pavlínov v Šaštíne nie je potrebné brať karimatku či spacák, avšak je potrebné nahlásiť sa.

Na púť sa nahlasujte sa do 5.6.2019 na tel.č. 0903/790371.

Deťom a rodinám s malými deťmi je určený úsek cesty v sobotu 8. júna: z Bílkových Humeniec buď na kaplnku sv. Márie Magdalény, kde bude pre deti zabezpečený tvorivý program, alebo až do Borského Mikuláša.

Dá sa pripojiť o 12,00 hod. v Bílkových Humencoch a o 14,00 hod. na kaplnke sv. Márie Magdalény pri Borskom Mikuláši

Starším a  chorým, t.z. ľuďom, ktorí nemôžu dlhšie kráčať, vozíčkarom, rodinám s kočíkmi je určený posledný - 5 km dlhý úsek – 8. júna:z Borského Mikuláša do Šaštína (pozn.ide sa po asfalte). Tu sa dá pripojiť o cca 15,00 hod. Predpokladaný príchod do Šaštína je o 18,00 hod.

Zapojiť sa teda môže naozaj každý/á.

Spoločne vytvoríme jedno pútnické spoločenstvo

a pripravíme si srdce i dušu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Pozrite si jednotlivé etapy na mape

1. etapa: Trstín - Prievaly 2. etapa: Prievaly - Magdalénka 3. etapa: Magdalénka - Šaštín

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo