FARSKÉ OZNAMY
Piata veľkonočná nedeľa


Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

S radosťou oznamujeme, že v sobotu 25.5.2019 počas sv. omše o 10.00 hod. v Čenstochovej v Poľsku bude vysvätený za kňaza náš spolubrat z rádu pavlínov diakon Juraj Tirpák. Pamätajme o ňom v našich modlitbách.

Zbierka na seminár z minulej nedele činila 1013 eur. Za vašu štedrosť „Pán Boh zaplať“.

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2.6.2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20.00 hod.

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 18. - 24. 8. 2019 v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

Informácie k spomínaným akciám nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.

 


Liturgický kalendár :


Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo