FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

V dnešnú nedeľu 12.5.2019 je zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme za Vašu štedrosť.

V stredu 15.5.2019 po večernej sv. omši v bazilike budú nasledujúce "Večery so Sedembolestnou". Srdečne pozývame.

Na budúcu sobotu 18.5.2019 sa v bazilike uskutoční púť miništrantov.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stolíkoch v bazilike.

V nedeľu 19.5.2019 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť.

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 18. - 24. 8. 2019 v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

Informácie k spomínaným púťam a akciám nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.

 


Liturgický kalendár :


Utorok: Sv. Mateja, apoštola – sviatok
Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo