FARSKÉ OZNAMY
Tretia veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Dnešnú nedeľu 5.5.2019 bude v bazilike na sv. omši o 10.30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Pamätajme na deti v našich modlitbách.

Touto nedeľou 5.5.2019 sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Podporme svojimi modlitbami túto iniciatívu.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 10.5.2019 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

V sobotu 11.5.2019 bude púť hasičov. Začne sprievodom do baziliky z námestia o 13.30 hod. Následne bude v bazilike sv. omša o 14.00 hod.

Na budúcu nedeľu 12.5.2019 bude Púť matiek Začína sa modlitbou ruženca pred sv. omšou o 10.30 hod., po nej nasleduje program, ktorý pripravilo spoločenstvo Modlitby matiek.

Na budúcu nedeľu 12.5.2019 bude zbierka na kňazský seminár.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stolíkoch v bazilike.

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!

Informácie k spomínaným púťam a akciám nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.

Liturgický kalendár :

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo