FARSKÉ OZNAMY
Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Odchod autobusu na dnešnú púť (28.4.2019) k Miléniovému krížu pri obci Rybky je o 13.45 hod. z námestia. Sú ešte voľné miesta. Zastávka bude pred bazilikou aj pri Jednote v Strážach. Zapísať sa môžete v sakristii.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci máj. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Pozývame Vás na farský výlet na Bojkovú Rozbehy v stredu 1.mája 2019. Začneme svätou omšou v bazilike o 8.30 hod. Odchod vlaku je o 9.43 hod. Chceme tento deň prežiť ako farská rodina. Budeme mať opekačku, pobyt v prírode, nejaké hry pre deti. Radi Vás uvidíme.

V prvú sobotu mesiaca, 4. mája 2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude Mons. Stanislav Zvolenský bratislavský arcibiskup metropolita.

Na budúcu nedeľu 5. mája 2019 bude v bazilike počas sv. omše o 10.30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spoveď detí bude v piatok o 15.30 hod. v bazilike.

Veľkonočná zbierka spojená s predajom barančekov, určená na opravu kalvárií vo farnosti, vyniesla celkovú sumu 3135€. Za Vašu štedrosť vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stolíkoch v bazilike.

Zbierka na Boží hrob činila 458 eur. Pán Boh zaplať.

V mesiaci máj budú v bazilike: púť hasičov, v sobotu 11. mája 2019; púť matiek, v nedeľu 12. mája 2019; a v sobotu 18. mája 2019 púť miništrantov. Informácie nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo