FARSKÉ OZNAMY
Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Dnešná Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania 21.4.2019 je vrcholom celého liturgického roka. Osem dní po nej slávime veľkonočnú oktávu, ktorá je predĺžením tejto slávnosti Veľkej noci. Touto nedeľou sa začína päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. Dnes po všetkých svätých omšiach bude farská ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh odmeň.

Za obetavosť pri aranžovaní výzdoby celej baziliky a Božieho hrobu, taktiež za prípravu a realizáciu priebehu slávení celého Veľkonočného trojdnia, všetkým zúčastneným, predovšetkým našim mladým, vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Zajtra 22.4.2019 vo Veľkonočný pondelok budú sv. omše jedine v bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00 hod.

Novéna k sviatku Božieho milosrdenstva (28.4.2019) v bazilike bude dnešnú nedeľu a zajtra pri odpoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod. a cez týždeň bude pokračovať počas mariánskej hodinky pred večernou svätou omšou.

V sobotu 27.4.2019 bude v bazilike púť mužov. Informácie nájdete na plagátoch a na internetovej stránke.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú na budúcu nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva (28.4.2019) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa tu na druhú Veľkonočnú nedeľu koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude o 13.45 hod. z námestia v Šaštíne-Strážach a so zastávkami pred bazilikou a pri jednote v Strážach. Cena za autobus je 3€ za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána kostolníka v sakristii a u pani Evy Mikolovej osobne.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stolíkoch v bazilike.

Pozývame všetky dievčatá od 4. do 7. ročníka na dievčenské stretko, ktoré budeme mávať pravidelne každú druhú sobotu v oratku. Prvé stretko bude na budúcu sobotu, 27.4.2019 o 15.00 hod. v oratku. Tešia sa na vás animátorky.

Oz Handmade pripravuje stretnutie pre deti i dospelých v sobotu 27.4.2019 o 16.00 hod.v oratóriu. Viac informácii na plagáte.

Požehnanú Veľkú Noc Vám všetkým praje komunita Pavlínov zo Šaštína-Stráží.

Liturgický kalendár :
Pondelok - sobota: Veľkonočná oktáva
Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo