FARSKÉ OZNAMY
Druhá pôstna nedeľa


V utorok 19.3.2019 je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. V kostole v Strážach bude sv. omša o 16.00 hod a na Námestí v Šaštíne o 17.00 hod. V stredu na Námestí v Šaštíne sv. omša nebude.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Tak ako každý rok, aj tento sa zapájame do pôstnej charitatívnej akcie pre Afriku. Prostredníctvom almužny chceme rásť v láske a zároveň pomôcť deťom v Kamerunskom meste Ayos tým, že prispejeme na budovu farského denného centra, v ktorom bude prebiehať ich ľudská formácia. Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorá sa nachádza spolu s nástenkou pri soche sv. Jozefa a symbolicky nalepiť srdiečko na nástenku.

25. marca 2019 začneme modlitebné akcie Duchovnej adopcie počatého dieťaťa a Občianske združenie Fórum života organizuje akciu „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktoré pripomínajú, prejavujú a šíria úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk a na nástenke.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť pri zbierke na charitu, ktorá vyniesla 1007 eur.

 

Liturgický kalendár :


Utorok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo