FARSKÉ OZNAMY
Prvá pôstna nedeľa

Dnes v nedeľu 10.3.2019 po všetkých sv. omšiach je zbierka na Charitu. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a zároveň prosí veriacich o podporu aj v tomto roku.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Tak ako každý rok, aj tento sa zapájame do pôstnej charitatívnej akcie pre Afriku. Prostredníctvom almužny chceme rásť v láske a zároveň pomôcť deťom v Kamerunskom meste Ayos tým, že prispejeme na budovu farského denného centra, v ktorom bude prebiehať ich ľudská formácia. Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorá sa nachádza spolu s nástenkou pri soche sv. Jozefa a symbolicky nalepiť srdiečko na nástenku.

Dnešnú nedeľu 10. 3.2019 pozývame prihlásené deti do čajovne oratória na kurz zdobenia kraslíc. Viac informácií na plagáte.

25. marca 2019 začneme modlitebné akcie Duchovnej adopcie počatého dieťaťa a Občianske združenie Fórum života organizuje akciu „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktoré pripomínajú, prejavujú a šíria úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk a na nástenke.

 

Liturgický kalendár :

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo