FARSKÉ OZNAMY
3. nedeľa v cezročnom období

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za 1,50€ na stojanoch v bazilike.

Vo štvrtok 31.1.2019 je spomienka sv. Jána Bosca. V kostole na námestí bude slávnostná sv. omša o 17.00 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február (1.2.2019). Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V sobotu 2.2.2019 bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Jozef Haľko.

V sobotu 2.2.2019 je aj sviatok Obetovanie Pána ľudovo nazývaný Hromnice. Obrad požehnania sviec a procesie bude v bazilike počas večernej svätej omše o 19.00 hod.

Požehnanie hrdla v nedeľu 3.2.2019 bude v každom kostole našej farnosti spoločné a to počas záverečného liturgického požehnania svätej omše.

Do oratka pozývame deti a všetkých záujemcov na kurz háčkovania. Uskutoční sa v nedeľu 3.2. 2019 od 16. do 18. hodiny v spolupráci s OZ Handmade by Šaštín-Stráže. Treba si priniesť vlnu a háčik.

Už po desiatykrát sa posledná januárová nedeľa slávi a pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. V tento deň máme príležitosť reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a tiež možnosť spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

Chrámový zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie oznamuje, že dňa 9.2.2019 sa bude konať Farský ples. Vstupenky si možno zakúpiť v oratku vždy v nedeľu po svätých omšiach o 8.45 a 10.30 hod. Bližšie informácie sú na plagáte.

Naša farnosť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel zo Senice organizuje týždňový zájazd do Svätej Zeme v čase od soboty 30.3.2019 do soboty 6.4.2019. Program nájdete na stolíku v bazilike. Sú ešte voľné miesta. Záujemcovia nech sa záväzne hlásia do konca januára na farskom úrade.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok: Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Sobota: Obetovanie Pána - sviatok
Nedeľa: 4. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo