FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa - Krst Krista Pána

Dnešnú nedeľu 13.1.2019 je sviatok Krstu Krista Pána ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie. Vianočná výzdoba môže ostať do 2. februára.

Pokračuje deviatnik k svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho Rádu. Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika, pri ktorom budeme spievať hymnus k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v týždni pred večernou sv. omšou.

V utorok 15.1.2019 je v Ráde Pavlínov liturgická slávnosť Sv. Pavla prvého pustovníka. Pozývame Vás všetkých do baziliky na večernú slávnostnú svätú omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Na budúcu nedeľu 20.1.2019 vyvrcholí deviatnik k sv. Pavlovi prvému pustovníkovi slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude Vdp. prof. Peter Zubko. V tento deň pozývame na PABLOFEST, ktorý začne o 15.00 hod. v bazilike.

Na budúcu nedeľu 20.1.2019 bude svätá omša v kostole v Strážach o 9.00 hod.

Od 18. do 25. januára 2019 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas bohoslužieb a tiež v svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.

Chrámový zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie oznamuje, že dňa 9.2.2019 sa bude konať Farský ples. Vstupenky si možno zakúpiť v oratku vždy v nedeľu po svätých omšiach o 8.45 a 10.30 hod. Bližšie informácie sú na plagáte.

Od 1.1.2019 sa zmenila cena Katolíckych novín na 0,70 centov.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické 1,50€ na stojanoch v bazilike.

Naša farnosť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel zo Senice organizuje týždňový zájazd do Svätej Zeme v čase od soboty 30.3.2019 do soboty 6.4.2019. Program nájdete na stolíku v bazilike. Sú ešte voľné miesta. Záujemcovia nech sa záväzne hlásia do konca januára na farskom úrade.


Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Pavla prvého pustovníka – v Ráde Pavlínov - slávnosť
Streda: Panny Márie Kráľovnej pustovníkov - v Ráde Pavlínov - sviatok
Štvrtok: Sv. Antona, opáta - spomienka
Nedeľa: 2. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo