FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Gaudete - tretia adventná nedeľa

Na budúcu nedeľu 23.12.2018 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V Bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Zajtra v pondelok 17.12.2018 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu navštívime v utorok 18.12.2018 dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

Od pondelka do soboty sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach.

Koledníci našej farnosti budú ohlasovať dobrú novinu dňa 26.12.2018 po svätej omši o 8.45 hod. Kto chce prijať koledníkov a tak podporiť deti v Ugande, zapíšte sa u pána kostolníka v sakristii. Týmto tiež pozývame všetky deti na nácvik koledovania, ktorý bude túto nedeľu o 14.00 hod. Stretneme sa v čajovni. Tešia sa na vás vaši animátori a pátri.

Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky potravín pre rodiny a osoby v núdzi organizovanej farskou charitou v Šaštíne-Strážach srdečne ďakujeme.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Naša farnosť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel zo Senice organizuje týždňový zájazd do Svätej Zeme v čase od soboty 30.3.2019 do soboty 6.4.2019. Program nájdete na stolíku v bazilike. Záujemcovia nech sa záväzne hlásia do konca kalendárneho roka u farára Martina Lehončáka.

22 septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

Liturgický kalendár :

Nedeľa: 4. adventná nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo