FARSKÉ OZNAMY
Druhá adventná nedeľa - biblická nedeľa

Z rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska sa druhá adventná nedeľa, čiže dnes 9. 12. 2018 slávi ako biblická nedeľa.

Od pondelka do soboty sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 14.12.2018 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu spojenú s vysielaním koledníkov v Bratislavskej arcidiecéze, ktorú bude v sobotu 15.12.2018 o 11.00 hod. celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave. Po nej bude v evanjelizačnom Dome Quo Vadis pripravený pre koledníkov obed a zaujímavý program, kde bude aj KLBKO. Ako obetný dar môžu koledníci priniesť školské potreby, ponožky, pančuchy a rukavice pre deti v Rumunsku.

V sobotu 15.12.2018 od 14.00 do 16.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie vianočných oblátok.

Po úspešných predstaveniach Piotra Rubika „Tu es Petrus“ a „Septembrový žaltár“ bude 15.12.2018 v Bratislavskej Inecheba Expo Aréne další koncert Piotra Rubika pod názvom „Moja história“. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal.

Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1004 eur. Ďakujeme za Vašu štedrosť a obetu.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Dňa 6.1.2019 sa v spolupráci s koledníckou akciou Dobrá novina a františkánmi uskutoční prvý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz je pri Trojičnom stĺpe na Rybnom námestí o 14.30 hod., odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať aktérov sprievodu na ich ceste za hviezdou. Záujemcovia o aktívnu účasť v sprievode sa dozvedia viac na priebežne aktualizovaných stránkach koledníckej akcie Dobrá novina.

Naša farnosť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel zo Senice organizuje týždňový zájazd do Svätej Zeme v čase od soboty 30.3.2019 do soboty 6.4.2019. Program nájdete na stolíku v bazilike. Záujemcovia nech sa záväzne hlásia do konca kalendárneho roka u farára Martina Lehončáka.


Liturgický kalendár :

Streda: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka
Štvrtok: Sv. Lucia, panna a mučenica - spomienka
Piatok: Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 3. adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo