FARSKÉ OZNAMY
Prvá adventná nedeľa

Dnešnou prvou adventnou nedeľou 2. 12.2018 začíname nový cirkevný liturgický rok.
Dnes 2. 12. 2018 je zbierka na charitu. Ďakujeme vopred za Vašu obetavosť a štedrosť.
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Príležitosť prijať sviatosť zmierania bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.
Od zajtra - pondelka 3. 12. 2018 budú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.
V sobotu 8. 12. 2018 je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. V bazilike a filiálnych kostoloch budú sv. omše ako v nedeľu. Zároveň v tento deň bude zbierka na náš pavlínsky seminár v Krakove, kde sa pripravujú na kňazstvo aj bohoslovci našej provincie, zo Slovenska.
V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Cena kalendára je 5,- eur.

Liturgický kalendár :
Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota: Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa: 2. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo