FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Krista Kráľa

Dnes 25.11.2018 popoludní pri pobožnosti o 14.30 hod. si v bazilike pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

V dnešnú nedeľu 25. 11. 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie."

Milé deti a rodičia. Chceli by sme vás pozvať na robenie adventných vencov. Tešíme sa na vás v sobotu, 1.12.2018 o 10.00 h v herni oratória. Prineste si so sebou kruh, ozdoby a sviečky. Ak by mal niekto možnosť prispieť čečinou, boli by sme veľmi radi. Na záver budú vyrobené vence požehnané. Vaši animátori.

V prvú sobotu mesiaca 1.12.2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 h a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Požehnanie adventných vencov bude v sobotu pred večernou sv. omšou a v nedeľu pred všetkými sv. omšami. Vence môžete pred sv. omšami položiť pred oltár.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Cena kalendára je 5,- eur.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na charitu.

Taktiež na budúcu nedeľu 2.12.2018 bude v bazilike o 16.00 hod. adventný koncert farského zboru zo Šamorína. Srdečne pozývame.

Od budúceho pondelka 3. 12. 2018 budú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach.


Liturgický kalendár :

Piatok: Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Nedeľa: 1. adventná nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo