FARSKÉ OZNAMY
31. nedeľa v cezročnom období


Veriaci, ktorí od 1. do 8. novembra nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zomrelých, môžu získať jedenkrát denne odpustky pre duše v očistci. Treba splniť i nasledujúce podmienky: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a odmietnuť každý hriech i náklonnosť k hriechu. Jedna svätá spoveď však stačí na celé toto obdobie.

V pondelok 5. novembra 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce. Tešíme sa na všetkých.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 9. novembra.2018 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v spolupráci s pánom Radoslavom Števčíkom, starostom Starého mesta, pozývajú na program slávnosti sv. Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy a mesta Bratislavy. Duchovný program slávenia Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2018 má názov „Život sv. Martina môže každému človeku pomôcť rozpoznať vo svojom srdci pozývajúci Boží hlas.“ Informácie nájdete na nástenke.

Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

Z iniciatívy Rady pre mládež a univerzity KBS sa bude konať v dňoch od 11. do 18. novembra 2018 Týždeň Cirkvi pre mládež.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stojanoch v Bazilike.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Liturgický kalendár :
Piatok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
Sobota: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo