FARSKÉ OZNAMY
29. nedeľa v cezročnom období

Keďže trvá mesiac október, mesiac posvätného ruženca, pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. V piatky pozývame obzvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.

Dnes, v nedeľu 21.10.2018 je zbierka na misie, ktorou podporíme prácu misionárov vo svete. Za Vašu štedrosť a modlitby za misie Vám vyslovujeme Pán Boh odmeň. Pri pobožnosti o 14.30 hod sa pomodlíme misijný ruženec.

Dnes v nedeľu 21. októbra 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stojanoch v Bazilike.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Informujeme, že v noci z 27. na 28. októbra 2018 sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk


Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Jána Pavla II., pápeža - ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období

MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo