FARSKÉ OZNAMY
28. nedeľa v cezročnom období

Keďže trvá mesiac október, mesiac posvätného ruženca, pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. V piatky pozývame obzvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.

Pozývame všetky deti a rodičov na Šarkaniádu. Oratko, v spolupráci s centrom voľného času Beťárik, pozýva na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14.10.2018 o 14.00 na Zváčke v Strážach. Vyrážame tak, aby sme boli o 14-tej popoludní na kopci. Vyhlásené budú rôzne súťaže. Súťaž o najkrajšieho a o šarkana, ktorý vyletí najvyššie. Tešia sa na vás vaši animátori.

V pondelok 15. októbra 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.

V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca o 17.00 hod. Touto modlitbou sa pripájame k akcii Milión detí sa modlí ruženec, ktorá bude vo štvrtok 18.10.2018. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal svätý páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

Vo štvrtok 18.10.2018 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 19.00 hod. v spoločenskej sále na prízemí kláštora. Prosíme všetkých o účasť.

V sobotu 20. 10.2018 bude v bazilike 5. púť abstinentov. Začne programom o14.00 hod. Svätá omša bude slúžená o 15.00 hod.

Budúca nedeľa je misijná, preto bude aj zbierka, ktorou podporíme prácu misionárov vo svete.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické euro na stojanoch v Bazilike.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

 


Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Streda: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
Štvrtok: Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období
MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo