FARSKÉ OZNAMY
27. nedeľa v cezročnom období


Túto nedeľu 7.102018 sa bude konať v našej národnej svätyni púť nalomených sŕdc. Pozývame na sv. omšu o 10.30 a program od 11.45 do 15.00 h.

Keďže trvá mesiac október, mesiac posvätného ruženca, pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. V piatky pozývame obzvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 12.10.2018 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 18.00 hod. a následne chvály.

Miestny klub KDH Vás srdečne pozýva na posedenie s kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie sa koná v sobotu, 13.10.2018 v KD Šaštín o 15.00 hod. Viac informácii o programe je na plagáte.

Pozývame všetky deti a rodičov na Šarkaniádu. Oratko, v spolupráci s centrom voľného času Beťárik, pozýva na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14.10.2018 o 14.00 na kopci na Zváčke v Strážach. Vyrážame o 14-tej popoludní z Oratka. Vyhlásené budú rôzne súťaže. Súťaž o najkrajšieho a o šarkana, ktorý vyletí najvyššie. Tešia sa na vás vaši animátori.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielovú knihu.

 


Liturgický kalendár :
Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo