FARSKÉ OZNAMY
Výročie konsekrácie baziliky (1762) – slávnosť 19. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 12. augusta 2018 máme v našej národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie liturgickú slávnosť 256. výročia konsekrácie chrámu (1762).

Takisto dnešnú nedeľu 12. augusta 2018 sa v bazilike uskutoční 4. púť rodín dojčených detí a podporovateľov dojčenia. Podrobné informácie sú na našej farskej stránke a na nástenke.

Oznamujeme že odchod autobusu na púť do Žarošíc bude zajtra v pondelok 13. augusta 2018 o 16.30 hod. pred bazilikou.

V pondelok 13. augusta 2018 od 13.00 do 15.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na druhé spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.

V stredu 15. augusta 2018 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. V bazilike bude dodatočná sv. omša o 10.30 hod. V kostoloch v Strážach o 16.00 hod a na Námestí o 17.00 hod. Po sv. omši o 19.00 hod. budú v bazilike nasledujúce "Večery so Sedembolestnou".

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Vás srdečne pozýva na vystúpenie 30 členného orchestra z mesta Pultusk v Poľsku, ktoré bude dňa 17. augusta 2018 v piatok o 20.00 hod. na nádvorí kláštora. V prípade nepriaznivého počasia bude vystúpenie v kultúrnom dome v Šaštíne.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou a mestom Šaštín-Stráže organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20. do 24. augusta 2018 od 18.45 hod. do oratória. Všetky vyzbierané predmety budú rozdelené do škôl v Šaštíne-Strážach. Vopred všetkým ďakujeme.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže Vás srdečne pozývajú na 2. ročník podujatia Deň rodiny spojený s otvorením oratka, ktorý sa bude konať v sobotu 25. augusta 2018 od 13.00 hod. v priestoroch Oratória pri bazilike. Pripravený bude bohatý kultúrny program pre všetky vekové kategórie, prehliadka mariologického múzea, občerstvenie a tombola. Viac informácií nájdete na plagáte.

Naša farnosť sa 29. augusta 2018 v stredu zúčastní púte do Marianky. Záujemcov prosíme, aby sa do najbližšej nedele zapísali v sakristii u pána kostolníka Sofku, aby sme mohli objednať autobus.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
Streda: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok - slávnosť
Nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo