FARSKÉ OZNAMY
18. nedeľa v cezročnom období

V pondelok 6. augusta 2018 o 14.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na prvé spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.

V nedeľu 12. augusta 2018 máme v našej národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie liturgickú slávnosť 256. výročia konsekrácie chrámu (1762).

Na budúcu nedeľu 12. augusta 2018 sa v bazilike uskutoční 4. púť rodín dojčených detí a podporovateľov dojčenia. Začne sv. omšou o 10.30 hod. a bude pokračovať pripraveným programom. Podrobné informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Pozývame vás na XIII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018.

Oznamujeme, že od 15. do 19. augusta 2018 je možnosť pre mladých mužov prežiť dni stíšenia venované modlitbe za rozoznanie životného povolania. Uskutočnia sa v pavlínskom kláštore v Šaštíne v spolupráci s rehoľou minoritov a milosrdnými bratmi. Prihlásiť sa môžete do 10. augusta 2018 na adrese povolanie@pavlini.sk do zaplnenia ubytovacích kapacít. Poplatok za ubytovanie a stravu je 1 euro.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Premenenie Pána - sviatok
Streda: Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Štvrtok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok
Piatok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Sobota: Sv. Kláry, panny- spomienka
Nedeľa: Výročie konsekrácie baziliky (1762) – slávnosť
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo