FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamujeme rodičom detí ktoré idú na Prímestský tábor, že registrácia detí sa začína v pondelok, dňa 2. júla 2018 o 7.20 hod. v oratóriu.

Od pondelka 2. júla 2018 bude upravený program slávenia sv. omší vo filiálnych kostoloch. V týždni budú sv. omše v Strážach iba v utorok o 17.00 hod. a na námestí iba v piatok o 17.00 hod. V nedeľu budú sv. omše ako doteraz.

Vo štvrtok 5. júla 2018 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Dodatočná svätá omša v bazilike bude o 10.30 hod..

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách.

V prvú sobotu mesiaca, 7. júla 2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Výťažok zbierky na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele bol 911 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Farnosť Šaštín-Stráže pripravuje na 6. september 2018 už štvrtú návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež v divadle v Nitre. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

V sobotu 14. júla 2018 o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom uskutoční pochod Hrdí na rodinu. Účasťou na pochode ukážeme, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Návšteva Panny Márie - sviatok
Utorok: Sv. Tomáša, apoštola – sviatok
Štvrtok: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo