FARSKÉ OZNAMY
Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Dnes v nedeľu 24. júna 2018 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša, na ktorú srdečne všetkých pozývame. Pri príležitosti 450. výročia narodenia sv. Alojza Gonzagu (1568-1591) patróna mládeže a študentov bol vyhlásený Jubilejný rok sv. Alojza. V jubilejnom roku máme možnosť získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky a to od 9. marca 2018 - do 9. marca 2019 vo všetkých chrámoch jemu zasväteným.

Dnešnú nedeľu 24. júna 2018 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu 27. júna 2018 bude v bazilike na sv. omši o 18.00 hod. sv. omša s novokňazským požehnaním, ktoré udelí Peter Bako novokňaz nitrianskej diecézy.

V piatok 29. júna 2018 slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Svätá omša v deň tejto slávnosti, bude v bazilike aj o 10.30 hod. V kostoloch na Námestí bude sv. omša o 17.00 hod a v Strážach o 16.00 hod.

V sobotu 30. júna 2018 bude v bazilike 10. jubilejná púť motorkárov. Svätá omša začne o 13.30 hod.

Oznamujeme rodičom detí ktoré idú na Prímestský tábor, že registrácia detí sa začína v pondelok, dňa 2. júla 2018 o 7.20 hod. v oratóriu.

Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Farnosť Šaštín-Stráže pripravuje na 6. september 2018 už štvrtú návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež v divadle v Nitre. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

Ďakujeme z celého srdca všetkým, ktorí v Tesco hlasovali za náš víťazný projekt: Remeslami spojíme generácie. Týmto projektom ste podporili prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti.

V nedeľu 1. júla 2018 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s názvom Cyrolometdská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby do uršulkínskeho kostola Loretánskej Panny Márie v dňoch od piatka 29.6. do nedele 1.7.2018.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Do konca júna je ešte možné vopred sa registrovať na Národné stretnutie mládeže v P18, ktoré sa bude konať v Prešove 26.-29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých zakúsiť spoločenstvo Cirkvi a načerpať z bohatého programu. Viac informácií nájdete na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

V sobotu 14. júla 2018 o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom uskutoční pochod Hrdí na rodinu. Účasťou na pochode ukážeme, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Sv. Ireneja biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo