FARSKÉ OZNAMY
11. nedeľa v cezročnom období


Dnešnú nedeľu 17.6.2018 máme v našej farnosti Farský deň. Zároveň je tento deň dňom otcov. Srdečne pozývame o 15.30 hod do baziliky na koncert zboru „7hlások“ a potom do oratória na spoločné stretnutie, futbalový zápas a guláš.


Na budúcu nedeľu 24. júna 2018 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša, na ktorú srdečne všetkých pozývame.


Na budúcu nedeľu 24. júna 2018 bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.


Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14.00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.


Farnosť Šaštín-Stráže pripravuje na 6. september 2018 už štvrtú návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež v divadle v Nitre. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

 

 

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo