FARSKÉ OZNAMY
10. nedeľa v cezročnom období

 

 

Dnešnú nedeľu 10. júna 2018 bude v bazilike na sv. omši o 10.30 hod. primičná sv. omša nášho spolubrata z pavlínskeho rádu pátra Martina Gajarského novokňaza. Zároveň ho privítame v našej farnosti.


Piatok 15. júna 2018 budú nasledujúce Večery so Sedembolestnou. Srdečne pozývame.


Na budúcu nedeľu 17.6.2018 máme v našej farnosti Farský deň. Zároveň je tento deň dňom otcov. Srdečne pozývame o 16.00 hod do oratória na spoločné stretnutie, futbalový zápas a guláš.


Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.


Farnosť Šaštín-Stráže pripravuje na 6. september 2018 už štvrtú návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež v divadle v Nitre. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

 

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Barnabáša, apoštola – spomienka
Streda: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 11. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo